Privacy statement

Date: July 8, 2019

Privacy statement in Dutch, see below.

Who are we

Our website address is: https://1000graden.art.

What personal information we collect and why we collect it:
Reactions
When visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the response form, the IP address of the visitor and the browser user agent to help detect spam. An anonymous string, made on the basis of your email address (this is also called a hash) can be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page can be found here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is approved, your profile photo will be publicly visible in the context of your response.

Media
If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images containing EXIF GPS location data. Visitors to the website can download the images from the website and view the location data.

Contact forms
Cookies
When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, your e-mail address and website may be stored in a cookie. We do this for your convenience so that you do not need to re-enter this information for a new response. These cookies are valid for one year.

If you have an account and you log in to this site, we store a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal information and will be deleted as soon as you close your browser.

Once you log in, we will save some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options 1 year. If you select “Remember me”, your login will be saved for 2 weeks. Once you log out of your account, login cookies are removed.

When you change or publish a message, an additional cookie is saved by your browser. This cookie does not contain any personal data and only contains the post ID of the article that you have edited. This cookie expired after a day.

Embedded content from other websites
Messages on this site may contain embedded (embedded) content (for example, videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed third party tracking and monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with embedded content if you have an account and are logged into that website.

Analytics
With whom we share your data
How long we save your data
When you leave a comment, that reaction and the metadata of that reaction are kept forever. In this way we can automatically recognize and approve follow-up reactions instead of moderating them.

For users who registered on our website (if applicable), we also store personal information in their user profile. All users can view, change or delete their personal information at any time (the username can not be changed). Website administrators can also view and change this information.

What rights you have about your data
If you have an account on this site or you have left comments, you can request an export file of your personal data that we have from you, including all details that you have provided us. You can also request that we delete all personal information we have about you. This does not contain any data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

Where we send your data to
Responses from visitors can be guided through an automated spam detection service.

Your contact information:

Additional information:

How we secure your data

Which data breach procedures we have implemented
From which third parties we receive data
What kind of automated decisions we take and profiling we do with user data
Disclosure obligations of the industry

Dutch privacy statement

1000graden, gevestigd aan Jansstraat 73, 2011RW Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://1000graden.art
Jansstraat 73
2011RW Haarlem
+31235421800
Chiel Kleipool is de Functionaris Gegevensbescherming van 1000graden Hij/zij is te bereiken via info@1000graden.art

Persoonsgegevens die wij verwerken
1000graden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@1000graden.art, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
1000graden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
1000graden neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 1000graden) tussen zit. 1000graden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

1000graden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 2jaar > nieuwsbrief
Personalia > 2jaar > nieuwsbrief
Adres > 2jaar > nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
1000graden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
1000graden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@1000graden.art.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 1000graden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

1000graden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
1000graden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@1000graden.art